Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Reseersättning och terminskort för buss/tåg

Terminskort för dagliga resor inom Skåne. Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan.

Vem kan få ett terminskort?

Du kan få ett terminskort om du är folkbokförd i Osby kommun och:

  • du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Osby kommun
  • dina dagliga resor mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskola
    överstiger 6 km enkel resa.
  • inte har inackorderingsbidrag.

Var och när hämtar du terminskortet?

Mer information kommer senare.

Reseersättning

Elev som har minst 4 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande kan ansöka om extra reseersättning om 200 kronor per månad. Detta bidrag beviljas i kombination med terminsbiljett.

Vad händer om du avbryter dina studier?

Du måste lämna tillbaka ditt terminskortkort, om du avbryter dina studier eller flyttar från Osby kommun. Osby kommun kommer att kräva tillbaka pengar från och med det datum, då inte längre har rätt till ett terminskort. Du ska därför meddela Barn- och utbildningsförvaltningen vid ändrade förhållanden.

Vart vänder du dig om du behöver ett nytt terminskort?

Om du förlorar, skadar eller får terminskortet stulet, ska du genast anmäla det till barn- och utbildningsförvaltningen i Osby kommun.
Du får ett nytt terminskort mot en avgift på 300 kr.

OBS! Elev, som är berättigad till gymnasiekort, får åka med buss eller tåg under terminens fem första dagar utan gymnasiekort. Fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.