Information om hur vår skola hanterar personuppgifter

GDPRweb

Informationstext till elever och vårdnadshavare

Förvaltningen för utbildning och arbete behöver spara och behandla personuppgifter om elever och vårdnadshavare, ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon och allergi. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter är Kommunstyrelsen, Osby kommun.

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna uppfylla de krav som finns i skollagen när det gäller elevers skolgång.

Personuppgifterna kommer att användas och sparas under elevens hela skoltid. De handlingar som ska sparas enligt Arkivlagen kommer att arkiveras, övriga uppgifter raderas efter avslutad skolgång.

Personuppgifterna kan komma att delas med andra myndigheter inom Osby kommun samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot er. Vi kan även komma att dela personuppgifterna med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra era uppgifter till ett land utanför EU.

Ni har rätt att kontakta oss om ni vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om er. Ni har även rätt att begära rättelse och i vissa fall överföring av personuppgifter, begränsning av behandling, göra invändningar eller begära radering av personuppgifterna. Beslutet kan överklagas.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 0479-52 80 00.

Vårt dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om ni har klagomål på vår behandling av era personuppgifter har ni rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Läs mer om hur Osby kommun behandlar personuppgifter på www.osby.se

Skriv utE-post