Nyheter i schemat

nyheterschema2018web

Under vårterminen ändras mattiderna för att det skall bli rättvist mellan årskurserna. Under våren är det avgångseleverna som äter tidigt.

De nya mattiderna är;

Åk 3 kl: 11:40
Åk 2 kl  11:50
Åk 1 kl: 12:00

Aktuella scheman för skolan finns numera utlagt i ”molnet” vilket innebär att de kommer att lättare uppdateras. Man kan naturligtvis få fram aktuellt schema för de olika klasserna men man kan även se lärarschema, salsschema m m. I menyraden väjer man vad man vill se!

Schemat finns under ”elevsidor” och fliken ”schema”.Under vårterminen ändras mattiderna för att det skall bli rättvist mellan årskurserna. Under våren är det avgångseleverna som äter tidigt.

De nya mattiderna är;

Åk 3 kl: 11:40
Åk 2 kl  11:50
Åk 1 kl: 12:00

Aktuella scheman för skolan finns numera utlagt i ”molnet” vilket innebär att de kommer att lättare uppdateras. Man kan naturligtvis få fram aktuellt schema för de olika klasserna men man kan även se lärarschema, salsschema m m. I menyraden väjer man vad man vill se!

Schemat finns under ”elevsidor” och fliken ”schema”.

Skriv utE-post