Gymnasium | Svetsutbildning | Yrkesskolan

Naturbruksprogrammet Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion; Skogsbruk och maskinteknik

För gymnasie-elever inom autism, asperger och ADHD

Yrkesskolan6 615x340

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av skogsbruk och skogsmaskiner men som inte är behörig till det nationella programmet. Här läser du efter en studieplan där man kan blanda grundskolekurser och gymnasiekurser. En utbilding inom skogsbruk och maskinteknik

 

Skriv utE-post