Elevskyddsombud 2017-2018

Ekbackeskolans elevskyddsombud för gymnasiet är;

Nytt ombud skall väljas på årsmötet.

 

Skriv utE-post