Schema för läsåret 2017-2018

Nya scheman för gymnasieskolans program. Reservation för eventuella ändringar.

pdf web schema 2017 - 2018 

 

 schema web2

 

Skriv utE-post