Personal Vuxenutbildning

Namn Befattning Telefon
Anders Blidberg Lärare i matematik, naturkunskap och historia – Lärcenter 0479-528562
Anna Karin Skoglund Lärare i svenska och engelska - Lärcenter 0479-528562
Anne Berg Lärare SFI och samhällskunskap 0479-528557
Anne Jormelius Lärare SFI 0479-528557
Eva Andersson Lärare svenska och religion 0479-528562
Ewa Ahlrot Lärare SFI 0479-528546
Gail Davison Blad Lärare i engelska 0479-528562
Jonathan Hansen Lärare svenska 0479-528562
Jörgen Persson Lärare industritekniska kurser 0479-528523
Kerstin Seugling Lärare SFI 0479-528546
Konrad Pazdalski IT-pedagog 0479-528292
Lena Joansson Lärare på distansutbildning/barnskötare - Lärcenter 0479-528535
Malin Franzén Lärare i omvårdnadskurser 070-9888614
Mia Andersson Lärare SFI och matematik 0479-528546
Shokouh M Lindgren Lärare SFI 0479-528546
Sonia Al-Tameemi Språkstödjare och lärarassistent
Yvonne Vestblom Lärare i omvårdnadskurser 070-9888471