Personal Yrkesskolan

Namn Befattning Telefon
Agneta Carlsson Praktiksamordnare för lärlingsprogrammet 070-9888613
Agneta Holmer Lärare i svenska och estetisk verksamhet 070-9318082
Andreas Gustavsson Instruktör park 070-9888613
Mats Andersson Lärare i matematik, skog, idrott och hälsa 070-9318041
Robert Madrusan Lärare i samhällskunskap och historia 070-9888689