Personal Gymnasium

Namn Befattning Telefon
Annika Kajander Lärare i handelsämnen 0479-528540
Axel Holm Elevassistent
Bengt Werner Lärare i idrott och hälsa 0479-528539
Björne Werner Lärare i idrott och religion 0479-528535
Bo Malmberg Lärare i företagsekonomi och juridik 0479-528540
Camilla Fischer Lärare vård och omsorg
Caroline Hunter Lärare svenska, engelska och psykologi 0479-528540
Christine Hofbauer Lärare i tyska 0479-528540
Cindie Velin Lärare i samhällskunskap, historia och filosofi 0479-528594
Dan Gren Lärare i matematik och idrott 0479-528559
Dolores Carneros Lärare i spanska 0479-528540
Dennie Gustafsson Lärare i matematik och fysik 0479-528559
Ewa Nilsson Lärare i svenska, religionskunskap och filosofi 0479-528594
Elin Götborg Lärare i svenska och engelska 0479-528540
Göran Andersson Lärare i Naturkunskap, Kemi och Biologi 0479-528559
Henrik Gudmundsson Lärare Teknikprogrammet 0479-528560
Henri Gossé Lärare i franska och handelsämnen 0479-528540
Håkan Svensson Calcio fotbollsinstruktör 070-6513097
Joakim Karlsson Lärare i samhällskunskap, historia och sociologi 0479-528539
Jenny Persson Lärare i svenska/svenska som andraspråk och engelska 0479-528540