Personal

 

 

Namn Befattning Telefon
Klas Lundström Rektor - vuxenutbildningen 0479-528534
Marie Olsson Tf. Rektor - gymnasieskolan 070-9888540
Stefan Ekvall Rektor Yrkesskolan 0709-888612
Anna Nordqvist Rektor IM 0479-528577
Ann-Christin Yngvesson Expedition, vuxenutbildningen 0479-528530
Elna Svensson Expedition, gymnasiet 0479-528532
Karin Ax Expedition gymnasiet 0479-528583
Ewa Bengtsson SYV-gymnasieutbildning 0479-528392
Ronald Engström SYV-vuxutbildning 0479-528533
Jumana Jasem SYV-IM 0479-528643
Hannah Nilsson SYV - yrkesskolan och IM 0479-528643
Anette Sundin-Stensson Specialpedagog 070-9318002
Malin Karlsson Skolsköterska gymnasiet 0479-528536
Catharina Åkesson Kurator 0479-528537
Leif Stiberg Vaktmästare 070-9318285
Johannes Lindberg Vaktmästare, Osbybostäder 070-9318428
Ahmed Omri Vaktmästare 0709-888563
Katarina Berndtsson 1:e kokerska 0479-528262
Pia Wolm Lokalvårdare