Personal

 

 

Namn Befattning Telefon
Anders Jonasson Rektor - Gymnasiet Ro1 0479-528531
Anna Nordqvist Rektor - Gymnasiet Ro2 0479-528577
Stefan Ekvall Rektor - Yrkesskolan 0709-888612
Marie Olsson Bitr. rektor - Gymnasieskolan 070-9888540
Elna Svensson Expedition - Gymnasiet 0479-528532
Karin Ax Expedition -Gymnasiet, IM och Yrkesskolan 0479-528530
Anette Sundin-Stensson Specialpedagog 070-9318002
Hannah Nilsson SYV - Gymnasiet 0479-528643
Ronald Engström SYV - IM 0709-318186
Malin Karlsson Skolsköterska -Gymnasiet 0479-528536
Maria Hansson Kurator - Gymnasiet 070-9888537
Leif Stiberg Vaktmästare 070-9318285
Johannes Lindberg Vaktmästare, Osbybostäder 070-9318428
Katarina Berndtsson 1:e kokerska 0479-528262